SOLIDWORKS CAD 3D 2023 – Arkusz blachy / Konstrukcje spawane

SOLIDWORKS CAD 3D 2023 - Arkusz blachy / Konstrukcje spawane

SOLIDWORKS CAD 3D 2023 oferuje wiele metod do projektowania w różnych dziedzinach inżynierskich. Do takich należą na pewno projektowanie arkuszy blach czy konstrukcji spawanych. Korzystając z modułu arkusza blachy w SOLIDWORKS można tworzyć elementy blaszane, nadawać im odpowiednie parametry, tworzyć zgięcia, wycięcia. Co więcej, rozkładając stworzony model możesz wygenerować plik roboczy w celu wytworzenia elementu. Aby następnie tworzyć w ten sposób obudowy urządzeń lub podparcia dla innych elementów. Za pomocą modułu konstrukcji spawanych użytkownik może stworzyć spawaną część wieloobiektową. Jest to znacznie szybsze niż zaprojektowanie takiej konstrukcji „ręcznie” w module złożeń. W SOLIDWORKS CAD 2023 czeka na Ciebie wiele ważnych usprawnień dotyczących tych obszarów oprogramowania.

Arkusz blachy w SOLIDWORKS CAD 3D 2023 – Sensory

Użytkownik używając tabel miernika do określonych grubości części z blachy może zobaczyć numer miernika w oknie dialogowym Właściwości listy cięcia. Oceniania wartość blachy to liczba oznaczająca grubość blachy GA – przykładowo, jeśli użyjemy liczby 5, to ocenianą wartością będzie 5 GA. Istnieje również możliwość połączenia adnotacji z właściwością Grubość blachy i dołączyć tą wartość jako pozycja w liście cięcia.

Ciekawą funkcją są Sensory. Służą one do ostrzegania użytkownika, w przypadku, gdy modele konstrukcyjne z blach zbliżają się do wartości zdefiniowanych w ramce granicznej.

Ostrzeżenie  o przekroczeniu wartości Sensorze w SOLIDWORKS CAD 2023
Ostrzeżenie  o przekroczeniu wartości Sensorze

Jest również możliwość tworzenia sensorów dla poszczególnych obiektów w częściach wieloobiektowych. Jeżeli obiekt przekroczy zdefiniowane wymiary obwiedni, pojawi się alert w obszarze drzewa FeatureManager. Po dwukrotnym kliknięciu na ostrzeżenie można zapoznać się z jego treścią. Sensory ramki granicznej są zależne od właściwości listy cięcia. Mogą na przykład określać najmniejszy prostokąt, w jakim ma zmieścić się projektowany model, najdłuższy, bądź najkrótszy bok, czy pole ramki granicznej i wiele innych zmiennych zdefiniowanych przez użytkownika.

Arkusz blachy – Grubość symetryczna

Zgięcie bazowe z dodanym materiałem po jednej stronie szkicu (lewej) oraz symetrycznie (prawej)

Przy tworzeniu części z blachy poprzez zgięcie bazowe lub zgięcie wyciągnięte po profilach użytkownik jest w stanie określić grubość symetryczną. Funkcja ta polega na dodaniu takiej samej ilości materiału po obydwu stronach szkicu. Jest to szczególnie przydatne podczas tworzenia części ze szkiców, jeśli chcemy uzyskać równy promień zgięcia zarówno w górę, jak i w dół.

Konstrukcje spawane w SOLIDWORKS CAD 3D 2023 – Grupowanie podobnych narożników

Użytkownik  ma możliwość pogrupowania narożników ze względu na wspólne cechy np. ten sam rodzaj obróbki, której będą poddawane elementy może użyć opcji Grupuj podobne narożniki. Dzięki utworzonym grupom, można zbiorczo edytować elementy zgodnie z wymaganiami.

Jest to bardzo pomocna funkcja w przypadku plików o dużej strukturze, posiadających wiele narożników. Podobne zgrupowane narożniki są wyświetlane w menadżerze właściwości PropertyManager jako Grupa narożników w obszarze Narożniki, natomiast w obszarze graficznym są wyróżnione strzałkami. Pogrupowane narożniki w drzewie operacji FeatureManager można edytować, dodawać oraz usuwać.

Grupowanie podobnych narożników w SOLIDWORKS CAD 2023
Grupowanie podobnych narożników

W poprzednich wersjach SOLIDWORKS narożniki były przycinane podczas tworzenia lub edytowania operacji ich zarządzania. Teraz narożnik jest przycinany po zaznaczeniu go w grupie Narożniki w menadżerze właściwości PropertyManager lub w obszarze graficznym. Poprawia to szybkość działania podczas tworzenia i edytowania operacji odpowiedzialnych za zarządzanie narożnikami.

Manager właściwości PropertyManager elementu połączenia szyku

Połączenie szyku wraz z opcją pomijania wybranych narożników w SOLIDWORKS CAD 2023
Połączenie szyku wraz z opcją pomijania wybranych narożników

Kolejnym usprawnieniem dla modułu konstrukcji spawanych jest możliwość wstawienia elementu połączenia, który jest w danym narożniku do innych podobnych. Ta funkcja jest dostępna z poziomu funkcji Połączenie szyku. Polega na wybraniu połączenia w obszarze graficznym programu, następnie podobne narożniki zostaną wyróżnione strzałkami i pojawi się w nich podgląd elementu połączenia. Funkcja ta pozwala na ignorowanie narożników, które mają już połączenia lub wybranie wystąpień i pominięć.

Właściwości kompatybilne z platformą 3DEXPERIENCE

W celu integracji SOLIDWORKS ze środowiskiem 3DEXPERIENCE w oknie właściwości użytkownik może użyć właściwości niestandardowych, które są kompatybilne z platformą.

Możliwość wyboru typu właściwości kompatybilnych z 3DEXPERIENCE
Możliwość wyboru typu właściwości kompatybilnych z 3DEXPERIENCE

Inżynierowie Dassault Systèmes w najnowszej wersji oprogramowania SOLIDWORKS CAD 2023 wychodzą naprzeciw oczekiwaniom użytkowników. Reasumując, stwierdzenie to znajduje swoją podstawę w ilości usprawnień, jakie wprowadzono do wersji SW 2023. Arkusze blachy i konstrukcje spawane to jedne z najważniejszych modułów w oprogramowaniu, ponieważ na co dzień korzysta z nich tysiące firm produkcyjnych, a blaszane i spawane elementy otaczają nas przez całe życie.

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu SOLIDWORKS CAD 3D 2023