SOLIDWORKS CAD 3D 2023 – Opisywanie szczegółów / Rysunki

SOLIDWORKS CAD 3D 2023 - Opisywanie szczegółów / Rysunki

Wykonanie rysunku technicznego oraz umiejętność jego odczytania to rzecz podstawowa dla każdego inżyniera. Rysunek techniczny stanowi język komunikacji pomiędzy mechanikami, elektrykami i architektami z całego świata. Dlatego jest to tak ważna część każdego oprogramowania CAD. W nadchodzącej wersji SOLIDWORKS CAD 2023 w obszarze tworzenia dokumentacji technicznej 2D wprowadzono dużo udoskonaleń. Dotyczą one m.in. list materiałowych, wyświetlania przezroczystych modeli na rysunku, opisywania tolerancji położenia i kształtu, czy odłączonych rysunków.

Listy materiałowe w SOLIDWORKS CAD 2023

W przypadku, jeśli użytkownik zastąpi wartość zlokalizowaną na liście materiałów poprzez opcję Przerwij link zmieni ona kolor na niebieski. Dzięki temu łatwiej będzie zlokalizować wartości, które są niezależne. Dodatkowo można zmienić kolor podświetlania poprzez opcje dostępne w Narzędziach. Użytkownik posiada możliwość przywrócenia zastąpionych wartości w razie potrzeby poprzez opcję Przywróć oryginalną wartość. W celu zapobiegania pomyłkom można zablokować wartość za pomocą ikony Kłódki i zablokować możliwość zamiany danej wartości, aż do ponownego odblokowania.

Wartości po użyciu opcji Przerwij link w Liście Materiałów
Wartości po użyciu opcji Przerwij link w Liście Materiałów
Filtrowanie kolumn w Liście Materiałów
Filtrowanie kolumn w Liście Materiałów

Kolejnym usprawnieniem dla listy materiałów jest możliwość filtrowania poszczególnych kolumn. Pozwala to użytkownikowi skupić się na tym, co najważniejsze w danym momencie. Dzięki temu, można filtrować zakres kolumn na podstawie indywidualnie dostosowanych kryteriów. Po najechaniu wskaźnikiem myszy na kolumnę pojawia się strzałka, dzięki której możemy wybrać zakres filtrowania.

Wyświetlanie przezroczystych krawędzi

W SOLIDWORKS CAD 2023 można wyświetlać modele na rysunkach w trybie Ukryte linie usunięte (ULU) oraz Ukryte linie widoczne (ULW). Funkcja ta dotyczy zarówno części, jak i komponentów z złożeniach i obiektów wchodzących w skład części wieloobiektowych. Wszystko to dzięki opcji o nazwie Przeglądaj przezroczyste komponenty w ULU/ULW, którą znajdziemy w Narzędziach.

Widok modelu z wyświetlonymi liniami ukrytymi w SOLIDWORKS CAD 2023
Widok modelu z wyświetlonymi liniami ukrytymi

Filtrowanie listy symboli tolerancji w SOLIDWORKS CAD 2023

Okno z wyborem symbolu tolerancji w SOLIDWORKS CAD 2023
Okno z wyborem symbolu tolerancji – bez włączonego filtrowania (prawej) oraz z włączonym filtrowaniem (lewej)

Użytkownik może ograniczyć wyświetlanie symboli tolerancji położenia i kształtu w menu wyboru. Wszystko to dzięki możliwości wyboru normy, według której chcemy wyświetlać symbole tolerancji. Oprogramowanie ogranicza wyświetlone symbole zgodnie z wybraną normą. Jak widać na poniższym zrzucie ekranu, po lewej stronie opcja Włącz/wyłącz według standardu jest włączona i wybrany jest standard ISO. Użytkownik w tej sytuacji jest w stanie wybrać ograniczoną ilość symboli, co przyspiesza szukanie odpowiednich oraz zapobiega popełnianiu błędów. Po prawej stronie filtrowanie nie jest włączone i użytkownik ma do wyboru wszystkie dostępne symbole.

Tryb odłączonych rysunków nie jest już wspierany w wersji SOLIDWORKS CAD 2023. Dostępny jest tryb opisywania szczegółów, natomiast istniejące już rysunki odłączone będą działały jak dotychczas. Aktualnie po zapisaniu odłączonego rysunku z powrotem do zwykłego rysunku nie można go już ponownie zapisać jako odłączony.

Podsumowując, ulepszenia tworzenia dokumentacji technicznej 2D w SOLIDWORKS CAD 2023 z pewnością wpłyną pozytywnie na pracę użytkownika, zarówno na jego odczucia jak i na uzyskany efekt pracy. Nie jest niespodzianką, że SOLIDWORKS to jeden z najlepszych programów do tworzenia dokumentacji technicznej, a z każdą kolejną wersją jeszcze bardziej odbiega od konkurencji.

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu SOLIDWORKS CAD 2023