SOLIDWORKS MBD 2023 – nowości i ulepszenia

SOLIDWORKS MBD 2023 - nowości i ulepszenia

SOLIDWORKS MBD 2023 (Model Based Definition) jest zintegrowanym rozwiązaniem dla CAD 3D, umożliwiającym precyzyjne wymiarowanie, pasowanie czy ustalanie tolerancji na modelu 3D. Pozwala to na zniwelowanie części ograniczeń dokumentacji płaskiej 2D, bądź nawet całkowite jej zastąpienie. Wszystkie dane zostają zintegrowane z modelem CAD 3D w postaci meta-właściwości oraz informacji 3D PMI.

W najnowszej wersji SOLIDWORKS MBD 2023 usprawniono możliwości istniejących narzędzi, jak i dodano kilka nowych funkcjonalności.

Adnotacje i wymiary w plikach 3D PDF

Jedną z popularniejszych funkcji jakie daje nam rozszerzenie MBD w SOLIDWORKS jest tworzenie plików PDF 3D. Oprócz klasycznych informacji tekstowych oraz obrazkowych, użytkownik ma możliwość dodania do niego wirtualnego przedstawienia modelu części lub złożenia. Dzięki temu osoby nie posiadające oprogramowania CAD 3D mogą dowolnie obracać i oglądać detal we wszystkich trzech wymiarach.

Teraz podczas tworzenia plików PDF 3D z złożeniami, można wyświetlić wszystkie wymiary w dowolnie wybranym widoku złożenia w pełnym 3D. Funkcja działa również w okienkach ekranu bez utraty wyświetlanych danych. W plikach 3D PDF można wyświetlać wymiary komponentów, takich jak wymiary elementów czy odniesienia i Adnotacje DimXpert Wymiarów.

Adnotacje i wymiary w plikach 3D PDF w SOLIDWORKS MBD 2023
Adnotacje i wymiary w plikach 3D PDF

Edycja bazy pomiarowej

Godnym uwagi usprawnieniem w SOLIDWORKS MBD 2023 jest możliwość edytowania lub usuwanie ścian do stworzonych już wcześniej baz pomiarowych. Pozwala to na swobodne wprowadzanie zmian, a także korekt przy zachowaniu adnotacji. Można również edytować wykorzystane płaszczyzny, otwory i walce istniejących baz pomiarowych.

Edycja bazy pomiarowej
Edycja bazy pomiarowej

Wystarczy w drzewie operacji DimXpert FeatureManager® kliknąć prawym przyciskiem myszy na bazę pomiarową, a następnie wybrać opcję Edytuj element. Zaznaczyć na modelu element do dodania lub usunięcia, a następnie potwierdzić OK.

Pomocnicze linie wymiaru w SOLIDWORKS MBD 2023

W celu ułatwienia wymiarowania, dodano możliwość użycia linii pomocniczych (wyświetlanych jako linia przerywana). Z pewnością upraszcza to połączenie wymiaru z modelem w wcześniej niedostępny sposób, zwiększając klarowność adnotacji.

W celu włączenia tej funkcjonalności należy w Opcjach, na zakładce Właściwości dokumentu przejść na liści do DimXpert. Potem w polu Opcje wyświetlania w obszarze Wymiar liniowy wybrać opcję Połącz linie pomocnicze wymiaru do modelu. Po wyjściu z okna Opcji, linie pomocnicze będą widoczne w przestrzeni roboczej.

Pomocnicze linie wymiaru
Pomocnicze linie wymiaru

Tworzenie Klinów

Kolejną nowością dodaną w wersji SOLIDWORKS 2023 do MBD jest możliwość dodania opisu klinu. Wcześniej nieobsługiwana funkcja pozwala teraz na dodanie formy geometrycznej oznaczonej jako klin, w rozumieniu MBD jako dwie nierównoległe płaszczyzny/ściany z przeciwległymi wektorami. Określa jego parametry oraz pokazuje punkt odniesienia klinu. Daje również możliwość zastosowania tolerancji położenia i kształtu.

Tworzenie klinów w SOLIDWORKS MBD 2023
Tworzenie klinów

Tworzymy go za pomocą Wymiaru rozmiaru (na pasku narzędzi MBD Dimension), wybierając kolejno pierwszą płaszczyznę, wybierając z selektora funkcji opcję Utwórz funkcję szerokości/klin i wybierając drugą płaszczyznę.

Symbole modyfikujące tolerancję ISO

W niektórych przypadkach opis tolerancji i wymiaru wymaga modyfikacji i dodania specjalnych symboli.  W SOLIDWORKS 2023 MBD umożliwia zastosowanie symboli opartych na normach ISO 14405-1:2016 do wymiarów i tolerancji w DimXpert. Z poziomu sekcji Modyfikator tolerancji w menedżerze właściwości Property Manager DimXpert można dodawać symbole lub inny tekst bezpośrednio do wymiarów ISO i ich tolerancji.

Symbole modyfikujące tolerancję ISO
Symbole modyfikujące tolerancję ISO

Dowiedz się więcej o SOLIDWORKS MBD