SOLIDWORKS Inspection 2023

SOLIDWORKS Inspection 2023

Aplikacja SOLIDWORKS Inspection pozwala tworzyć dokumenty kontrolne niezależnie od rodzaju używanego systemu CAD. Samodzielna aplikacja SOLIDWORKS Inspection obsługuje pliki CAD 2D i 3D innych dostawców rozwiązań CAD. SOLIDWORKS Inspection można kupić jako oddzielny produkt, który może być używany z oprogramowaniem Standard, Professional i Premium lub jako całkowicie niezależna aplikacja. W artykule przedstawiam nowe funkcjonalności oprogramowania w wersji SOLIDWORKS Inspection 2023 oraz ulepszenia opcji już istniejących w aplikacji.

Dodatek SOLIDWORKS Inspection 2023

Kolejność odnośników

W nowej wersji SOLIDWORKS Inspection 2023 mamy możliwość określenia kolejności odnośników na rysunkach wieloarkuszowych. Służy do tego narzędzie o nazwie Kolejność odnośników znajdujące na pasku narzędzi SOLIDWORKS Inspection.

Użytkownik ma również możliwość uruchomienia menedżera właściwości Property Manager narzędzia Sekwencja odnośników. Nazwa sekwencji jest zmienna i określa różną kolejność odnośników do zdefiniowania. Wartość początkowa określa liczbę danej sekwencji odnośników. Za pomocą poleceń dodaj, a także usuń użytkownik steruje wierszami elementów w tabeli sekwencji odnośników.

Okno property manager sekwencji  odnośników
Okno property manager sekwencji  odnośników

Osobne odnośniki arkuszy rysunków

Podczas generowania rysunków wieloarkuszowych pojawiła się funkcjonalność, dzięki której można  określić arkusze do umieszczenia odnośników zamiast umieszczania ich na wszystkich arkuszach rysunku. Aby użyć tej funkcji należy w menedżerze Utwórz projekt kontroli wybrać arkusze do wstawienia odnośników lub zaznaczyć opcję Uwzględnij wszystkie. Używając narzędzia Kolejność odnośników można sterować ich zmiennością. W przypadku co najmniej dwóch arkuszy, w których mają znajdować się odnośniki w sposób ciągły, w opcji Kolejność/wartość początkowa, wybrać opcję Kontynuuj od poprzedniego arkusza.

Odnośniki w arkuszach rysunku
Odnośniki w arkuszach rysunku

Eksport arkuszy jako oddzielne pliki PDF 2D

Okno eksportu rysunków do PDF
Okno eksportu rysunków do PDF

Jeżeli podczas generowania rysunków użytkownik umieści odnośniki oddzielnie, ma możliwość wyeksportowania raportów MS Excel oraz PDF w osobnym pliku. We wcześniejszych wersjach raporty były eksportowane jako raport ciągły z dołączonymi wszystkimi arkuszami rysunku.

Eksportowanie raportów FAI do oddzielnych dokumentów Microsoft Excel

Podczas eksportowania raportu z kontroli pierwszej sztuki (FAI) do Microsoft Excel, można eksportować właściwości do wielu arkuszy kalkulacyjnych.

Eksportuj rysunek do pojedynczego arkusza programu Excel. Eksportuje wszystkie właściwości z określonych arkuszy do jednego arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel.

Eksportuj arkusze do oddzielnego arkusza programu Excel. Eksportuje wszystkie właściwości z określonych arkuszy do oddzielnych arkuszy kalkulacyjnych programu Microsoft Excel.

Okno dialogowe eksportu raportów
Okno dialogowe eksportu raportów

Menedżer SOLIDWORKS Inspection 2023

Menedżer SOLIDWORKS Inspection zawiera okno „Charakterystyki” podzielone na dwie kategorie :

– Tabelę charakterystyk

– Drzewo charakterystyk

Podczas wybrania elementu z tabeli lub drzewa jego przedstawienie na rysunku zostanie podświetlone w obszarze graficznym. Tabela charakterystyk to istniejąca funkcjonalność, która zawiera listę  wszystkich odnośników w rysunku. Z tego miejsca użytkownik ma możliwość wybrania wielu odnośników w widoku oraz zmienienia ich kolejności w tabeli charakterystyk. Poprawiona została tutaj szybkość przewijania oraz wygoda, podczas przeciągania odnośników w celu zmiany ich kolejności w tabeli.

Drzewo charakterystyk zawiera informacje dla wszystkich arkuszy i widoków na rysunku. Wyświetla arkusze i widoki, które zawierają elementy z odnośnikami. Za pomocą funkcjonalności drzewa charakterystyk można zmienić kolejność widoków znajdujących na tym samym arkuszu, odnośników poprzez przeciąganie widoków oraz arkuszy. Arkusz oraz jego widoki są uporządkowane i numerowane  zgodnie z nową pozycją w drzewie charakterystyk.

Menedżer SOLIDWORKS Inspection 2023
Menedżer SOLIDWORKS Inspection 2023

Autonomiczna wersja SOLIDWORKS Inspection 2023

Automatyczne odnośniki SOLIDWORKS Inspection 2023
Automatyczne odnośniki

Funkcja Automatyczne wyodrębnianie w sposób zautomatyzowany stosuje odnośniki do właściwości w plikach PDF. Wpływa to pozytywnie na ograniczenie czasu i czynności wymaganych podczas dodawania odnośników w PDF.

Narzędzie Automatycznie wyodrębnianie wykorzystuje technikę uczenia maszynowego do lokalizowania pozycji i typów adnotacji, a następnie dołącza do nich odnośniki. Można również użyć tego narzędzia w celu automatycznego zastosowania odnośników do plików CAD. Dodatkowo, za pomocą menedżera właściwości PropertyManager Automatyczne wyodrębnianie można samoczynnie stosować odnośniki do cech w modelach programu CAD, rysunków oraz plików PDF.

Ręczne umieszczanie odnośników w plikach PDF

Narzędzie Ręczne wyodrębnianie zastępuje funkcje edytora optycznego rozpoznawania znaków (OCR). Usprawnienia dodane w tej funkcjonalności mają na celu optymalizację oraz przyspieszenie procesu ręcznego wyodrębniania adnotacji dla odnośnika, podczas którego użytkownik ma możliwość wybrania kilku typów adnotacji:

  • Wymiar
  • Tolerancja położenia i kształtu
  • Notatka
  • Wykończenie powierzchni
  • Spoina
  • Inne. Zawiera adnotacje, takie jak moment obrotowy, opór elektryczny, temperatura
Ręcznie umieszczony odnośnik
Ręcznie umieszczony odnośnik

Przeprojektowany interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika SOLIDWORKS Inspection 2023
Interfejs użytkownika

W najnowszej wersji SOLIDWORKS Inspection 2023 interfejs użytkownika został przeprojektowany w taki sposób, aby zapewnić optymalną przejrzystość oraz lepszą obsługę ekranów o wysokiej rozdzielczości i dużej gęstości pikseli. Ikony są dużo bardziej wyraźne, a także czytelne co sprzyja korzystaniu z oprogramowania.

Dowiedz się więcej o SOLIDWORKS Inspection 2023