SOLIDWORKS CAD 3D 2023 – części operacje i złożenia

SOLIDWORKS CAD 3D 2023 - części operacje i złożenia

Części, złożenia oraz operacje na nich to zdecydowanie jeden z najważniejszych obszarów SOLIDWORKS, ponieważ stanowi podstawę do podjęcia wszystkich kolejnych działań w oprogramowaniu. Kolejna wersja SOLIDWORKS CAD 2023 oznacza następne udogodnienia dla użytkownika, aby praca na oprogramowaniu była przyjemniejsza, szybsza i bardziej produktywna. W tym artykule dowiesz się jakie udoskonalenia zostały wprowadzone przez inżynierów Dassault Systèmes w nadchodzącej wersji SW 2023.

Możliwość zezwolenia na błędy operacji

W SOLIDWORKS CAD 2023 w przypadku otrzymania komunikatu o błędach użytkownik może go zaakceptować i ręcznie próbować je naprawiać. W starszych wersjach oprogramowania nie było takiej możliwości, ponieważ komunikat był jedynie informacyjny – bez możliwości decyzji użytkownika. Informacja ostrzegawcza blokowała możliwość wstawiania operacji, które generowały błędy. Teraz po wybraniu opcji Tak można zachować wyniki.

Komunikat o błędach w wersji SOLIDWORKS CAD 2022 i 2023
Komunikat o błędach w wersji SOLIDWORKS 2022 i 2023

Układy współrzędnych

Dostęp do układu współrzędnych z poziomu polecenia Wybierz inne
Dostęp do układu współrzędnych z poziomu polecenia Wybierz inne

Do układu współrzędnych można odnosić się teraz z wielu lokalizacji. Na przykład istnieje możliwość utworzenia relacji pomiędzy elementami szkicu 2D oraz 3D, a osiami, płaszczyznami, czy początkiem układu współrzędnych. Płaszczyzny układu współrzędnych mogą posłużyć również jako płaszczyzny lustra. Dostęp do układu współrzędnych jest możliwy również z polecenia Wybierz inne, gdzie również można odnieść się do płaszczyzn, czy początku układu współrzędnych.

Przenieś/Kopiuj obiekt

W poleceniu Przenieś/Kopiuj obiekt użytkownik może kontrolować wartości przemieszczania i obrócenia komponentu za pomocą równań. Można je kontrolować również z poziomu tabeli konfiguracji, które dotyczą podane wartości przemieszczenia i skręcenia. Dodano również funkcję Obrót kątowy Eulera, dzięki której można kontrolować wartość odchylenia w poziomie oraz przechylenia.

Kontrolowanie wartości przesunięcia w funkcji Przenieś/Kopiuj Obiekt za pomocą równań
Kontrolowanie wartości przesunięcia w funkcji Przenieś/Kopiuj Obiekt za pomocą równań

Modelowanie siatki hybrydowej BREP

Zaimportowany do SOLIDWORKS CAD 2023 model siatkowy
Zaimportowany do SOLIDWORKS model siatkowy

Modelowanie hybrydowe BREP również zostało poprawione. Dzięki wprowadzonym usprawnieniom SOLIDWORKS może obsługiwać większą ilość elementów BREP, a użytkownik może przeprowadzić na nich więcej modyfikacji. Zmiany zasługujące na wyróżnienie to możliwość wyciągnięcia i wycięcia geometrii po ścieżce oraz wyciągnięcia po profilach.

Widok przekroju przez oś w SOLIDWORKS CAD 2023

Użytkownik może wygenerować widok przekroju wskazując jedynie oś, bez wyboru konieczności wiązania z punktem drugorzędnym, co wcześniej było konieczne. Po wybraniu opcji Płaszczyzna względem osi można zmienić również kierunek przekroju za pomocą opcji Odwrotny kierunek przekroju.

Widok przekroju za pomocą wskazanej osi
Widok przekroju za pomocą wskazanej osi

Funkcja zawijania tekstu

Zawijanie czcionek jednoliniowych w SOLIDWORKS CAD 2023
Zawijanie czcionek jednoliniowych w SOLIDWORKS

W najnowszej wersji oprogramowania SOLIDWORKS znajduje się funkcja zawijania czcionek jednoliniowych, co było niemożliwe w dotychczasowych wersjach. Jest to bardzo pomocna funkcja dla użytkowników, którzy projektują elementy grawerowane i zależy im na zamkniętych ścieżkach.

Złożenia to jeden z obszarów, w którym inżynierowie Dassault Systèmes zdecydowanie wprowadzili najwięcej modyfikacji poprawiających komfort pracy w SOLIDWORKS 2023.

Automatyczna optymalizacja trybu pełnej pamięci

Do usprawnienia pracy z dużymi złożeniami dodano funkcje Automatycznie optymalizuj tryb w pełnej pamięci. Funkcja ta zapewnia większą wydajność poprzez wykorzystanie technologii odciążania komponentów w sposób wybiórczy. Opcje te są domyślnie ukryte, ponieważ komponenty ładowane są w trybie pełnej pamięci, a odciążone stany nie są wyświetlane w drzewie operacji FeatureManager.

Opcja Automatycznie optymalizuj tryb pełnej pamięci
Opcja Automatycznie optymalizuj tryb pełnej pamięci

Naprawa wiązań w SOLIDWORKS CAD 2023

Ikona funkcji Automatycznej naprawy wiązań
Ikona funkcji Automatycznej naprawy wiązań

Koniec z zagubionymi odniesieniami w wiązaniach. Bardzo pomocnym udoskonaleniem jest możliwość naprawy wiązań. W wypadku pojawienia się błędu na danym wiązaniu do powierzchni, krawędzi, płaszczyzny itd., użytkownik ma możliwość naprawienia tego błędu za pomocą opcji Automatyczna naprawa. Oprogramowanie poprawia brakujące odniesienie na komponencie poprzez analizę jego położenia i orientacji. Funkcja ta działa również w przypadku wielu brakujących odniesień.

Podgląd komponentu zamiennego

Funkcja zamiany komponentu w złożeniu również doczekała się udoskonaleń. Podczas korzystania z opcji Zastąp, użytkownik jest w stanie zobaczyć podgląd wstawianego komponentu w obszarze PropertyManager, co nie było dostępne w starszych wersjach oprogramowania. Dodatkowo, użytkownik jest też w stanie określić zakres zastępowania:

  • Tylko wybrane – zastępuje tylko wskazane wystąpienia komponentu
  • Wszystko w tym samym złożeniu nadrzędnym – zastępuje wszystkie wystąpienia wybranego komponentu, które znajdują się na tym samym poziomie złożenia
  • Wszystko – zastępowane są wszystkie wystąpienia komponentu w złożeniu i złożeniach podrzędnych
Okno dialogowe funkcji Zamień w SOLIDWORKS CAD 2023
Okno dialogowe funkcji Zamień

Wybór konfiguracji dla pominiętych wystąpień

Możliwość wyboru pominiętych wystąpień w zależności od wybranej konfiguracji
Możliwość wyboru pominiętych wystąpień w zależności od wybranej konfiguracji

W SOLIDWORKS 2023 usprawniono funkcję pominiętych wystąpień. Od teraz można decydować o pominiętych wystąpieniach w szykach również ze względu na konfigurację. W oknie PropertyManager podczas korzystania z funkcji szyku liniowego komponentów, kołowego, opartego na szkicu, opartego na szyku, czy krzywej użytkownik może wybrać instancje do pominięcia w żądanej konfiguracji. Do wyboru jest Ta konfiguracja, Wszystkie konfiguracje lub Określ konfigurację.

Domyślny numer katalogowy LM w SOLIDWORKS CAD 2023

Użytkownik ma teraz możliwość określania numerus katalogowego LM. W modelu może wybrać opcję Nazwa dokumentu lub Nazwa konfiguracji jako domyślny numer katalogowy listy materiałów (LM) dla nowych konfiguracji. Opcja nie ma zastosowania w przypadku konfiguracji pochodnych, która umożliwia tworzenie relacji powiązanych parametrami pomiędzy rodzicem, a potomkiem.

Wybór domyślnego typu numeru katalogowego
Wybór domyślnego typu numeru katalogowego

Wiązania magnetyczne w SOLIDWORKS CAD 2023

Wygaszanie wiązania magnetycznego
Wygaszanie wiązania magnetycznego

W przypadku wiązań magnetycznych i ich punktów połączenia, możliwe jest teraz ich wygaszanie, również wraz z wygaszanym komponentem. Wygaszone punkty połączenia nie są już dostępne przy tworzeniu kolejnego wiązania magnetycznego. W przypadku nieużywanych punktów połączenia i przesuwania łańcucha komponentów wiązania magnetyczne nie są już tworzone pomiędzy elementami w łańcuchu. Punkty połączenia przyjmują kolor purpurowy w przypadku przesunięcia komponentu.

W najnowszej wersji oprogramowania SOLIDWORKS poprawiono również wydajność pracy przy złożeniach. Użytkownik może teraz wyszukać części w złożeniu uwzględniając podfoldery. Poprawiono również szybkość zapisu złożenia. Zmiana ta jest widoczna szczególnie przy bardzo dużych złożeniach.

Eksport do STEP

Użytkownik ma teraz możliwość eksportowania dużych złożeń jako pliki STEP. Dodano opcję Eksportuj komponenty złożenia jako oddzielne pliki STEP. Dzięki temu, jak sama nazwa wskazuje, każdy komponent w złożeniu będzie mógł być zapisany jako oddzielny plik STEP. Jest to szczególnie pomocna funkcja, ponieważ znacząco ułatwia komunikację i transfer danych między użytkownikami, nawet jeśli korzystają z innego oprogramowania.

Wybór opcji eksportowania złożenia w postaci oddzielnych plików STEP
Wybór opcji eksportowania złożenia w postaci oddzielnych plików STEP

Podsumowując, udoskonalenia SOLIDWORKS wprowadzone w najnowszej wersji 2023 dają użytkownik dużo więcej możliwości i pozostawiają mniej ograniczeń. Zmiany dokonane w tym roku przyczyniają się na pewno do poprawienia jakości pracy w programie, tak by użytkownik mógł jeszcze przyjemniej korzystać z rozwiązań oferowanych przez Dassault Systèmes.

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu SOLIDWORKS CAD 2023