SOLIDWORKS Simulation 2023 – nowości

SOLIDWORKS Simulation 2023

Wersja 2023 stawia w głównej mierze na optymalizację algorytmów pozwalających na szybsze przygotowanie wstępnej analizy. A także, na prezentację wyników w celu sprawdzenia poprawności założeń badania. Skrócenie czasu badania w tym obszarze o prawie 50% daje możliwość weryfikacji założeń wielu przypadków przed analizą z docelowymi paramentami. Wcześniej mogła trwać nawet kilka czy kilkanaście godzin. Dzięki temu możliwi jest identyfikacja błędów w założeniach i sprawne przeprowadzenie analizy docelowej. SOLIDWORKS Simulation 2023 wprowadza również kilka dodatkowych usprawnień i narzędzi, które opisuje poniżej.

Interakcje wiązania

SOLIDWORKS Simulation 2023 - Interakcje lokalne komponentów
Interakcje lokalne komponentów

Działanie wiązań lokalnych w zakresie definicji ścian, które stanowią zestawy kontaktowe zostały ulepszone. Od wersji 2023 w SOLIDWORKS Simulation jedna ze ścian kontaktowych nie musi być płaska. Pozwala to na lepsze odwzorowanie rzeczywistych warunków pracy elementu.

Ulepszony algorytm wiązania przeznaczony jest do projektowania powierzchni do powierzchni, dostępny dla związanych zestawów interakcji, które definiowane są za pomocą opcji Interakcje lokalne menedżera właściwości PropertyManager. Dotyczy to konkretnie badań: liniowe badania statyczne, badania częstotliwości, badania wyboczeń, liniowe badania dynamiczne, a także badania zmęczeniowe i projektowe związane z liniowymi badaniami statycznymi.

SOLIDWORKS Simulation 2023 - Wykres analizy
Wykres analizy

Narzędzia diagnostyczne

Funkcja narzędzia diagnostyczne
Funkcja narzędzia diagnostyczne

Nieduża zmiana, a mocno poprawia ergonomię pracy. Tworząc scenariusze analiz i badając ich poprawność, możemy korzystać z wielu narzędzi wspomagających. W wersji 2023 narzędzia diagnostyczne zostały zebrane w jednym miejscu we wstążce poleceń.

Złącze cięgłowe

Złącze typu Cięgło dostępne było już wcześniej dla analizy statycznej. SOLIDWORKS Simulation 2023 pozwala na stosowanie tego elementu dla nieliniowego badania statycznego oraz nieliniowego badania dynamicznego. Teraz również w tych badaniach możemy wyłączyć z analizy elementy cięgieł w celu przyśpieszenia analizy, lub zwiększenia jej dokładności w innych obszarach.

Wykres analizy cięgła
Wykres analizy cięgła

Kontrolowanie kary za sztywność w kontakcie

SOLIDWORKS Simulation 2023 - Okno dialogowe parametrów badania
Okno dialogowe parametrów badania

W liniowych badaniach statycznych używana jest sztywność w kontakcie, którą można określić za pomocą współczynnika skalowania dla opcji kary. SOLIDWORKS Simulation wykorzystuje domyślny współczynnik skalowania 1,0 dla kary za sztywność, aby wykonać szczegółowe rozwiązanie dla liniowych badań statycznych z interakcjami kontaktowymi. Jednak teraz, możesz wybrać niższy współczynnik skalowania, aby uzyskanie przybliżonego rozwiązania było sprawniejsze, co wspomaga ocenę iteracji projektowych i ogólnego zachowania modelu.

Solvery symulacji w SOLIDWORKS Simulation 2023

Przetwarzanie oparte na funkcjach iteracyjnego solvera FFEPlus jest rozszerzone na badania częstotliwości i wyboczenia oraz liniowe badania statyczne, które obejmują interakcje węzeł-powierzchnia oraz definicje ścian wirtualnych.

Podsumowanie czasu analizy
Podsumowanie czasu analizy

Iteracyjny solver FFEPlus

Przeprowadzono także optymalizację dla przesyłania danych sztywności, w celu rozwiązywania układów równań. Przede wszystkim pod kątem liniowych badań statycznych, częstotliwości i wyboczenia, ponieważ przetwarzanie oparte na plikach zastąpiono przetwarzaniem opartym na funkcjach. Poprawiono wydajność rozwiązania dla badań częstotliwości i wyboczenia. Obraz powyżej ilustruje wydajność rozwiązania dla typowego badania częstotliwości. Ponadto usprawniono efektywność rozwiązania w przypadku liniowych badań statycznych, które zawierają:

  • Wiązanie węzeł-powierzchnia i interakcje kontaktów
  • Definicje wirtualnych ścian

Wersja 2023 SOLIDWORKS Simulation posiada Solvery FEEPlus oraz Large Problem Direct Sparse. Co więcej, obsługują one teraz wiele stopni swobody translacyjnych i obrotowych stosowane zdalnie z rozproszonym typem połączenia.

Niewystarczająco powiązane obiekty

SOLIDWORKS Simulation 2023 - Niewystarczająco powiązane obiekty
Niewystarczająco powiązane obiekty

W SOLIDWORKS Simulation Professional i SOLIDWORKS Simulation Premium, tylko w przypadku badań statycznych, algorytm Niewystarczająco powiązanych obiektów uwzględnia interakcje kontaktów i złącza śrubowe podczas wykrywania trybów sztywnych (lub swobodnych) obiektów komponentów.

W SOLIDWORKS Simulation Standard i SOLIDWORKS Premium algorytm Niewystarczająco powiązanych obiektów algorytm nie zawiera tych ulepszeń i pozostaje niezmieniony w stosunku do poprzednich wersji.

Udoskonalony algorytm oferuje następujące korzyści w porównaniu ze starszą wersją funkcji Niewystarczająco powiązane obiekty:

  • Sprawniejsze wykrywanie trybów obiektów swobodnych, ponieważ solver przeprowadza rozkład według wartości osobliwych (SVD) na zredukowanej macierzy sztywności
  • Uwzględnienie interakcji kontaktów i złączy śrubowych podczas analizy trybów obiektów swobodnych
  • Realistyczna wizualizacja trybów obiektu swobodnego w płaszczyznach nachylonych do płaszczyzn prostopadłych zdefiniowanych przez globalne osie X, Y i Z
  • Ulepszona wizualizacja nieograniczonych przemieszczeń dla całego złożenia

Reasumując, SOLIDWORKS Simulation 2023 pozwala na przeprowadzanie różnych rodzajów analiz. Od statycznych badań wytrzymałościowych, przez zagadnienia zmęczeniowe, testy upadku, po analizy dynamiczne.

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu SOLIDWORKS Simulation.