SOLIDWORKS PDM 2023 – subiektywnie o nowościach

SOLIDWORKS PDM 2023

Nowa wersja oprogramowania przynosi wiele usprawnień, dodatkowe możliwości konfiguracji wpływają na zwiększenie efektywności pracy zespołu, skracają czas projektowania, a także pozwalają pracować szybciej eliminując przy tym wiele błędów. Poznaj subiektywny przegląd zmian wprowadzonych w SOLIDWORKS PDM 2023.

Zarządzanie usuniętymi użytkownikami

Z poziomu narzędzi administracji ukazuje się nowa funkcjonalność w zakresie zarządzania użytkownikami. Usunięcie go nie kasuje jego wpisu w bazie danych, a wybrany login można przywrócić. Jest to przydatne w przypadku ponownej współpracy z danym użytkownikiem i udzielenia mu dostępu do zasobów w takiej samej konfiguracji.

Zarządzanie użytkownikami w SOLIDWORKS PDM 2023
Zarządzanie użytkownikami

Usunięcie użytkownika z listy powoduje również to, że jego wpis nie będzie pojawiał się na listach rozwijanych. W konsekwencji pozwala to utrzymać listę aktualnych użytkowników w przejrzysty sposób.

Lista rozwijana użytkowników w wyszukiwaniu
Lista rozwijana użytkowników w wyszukiwaniu

Konfigurowanie działań przejścia w SOLIDWORKS PDM 2023

Konfigurując obiegi dokumentów i edytując działania do dyspozycji jako zmienne systemowe, mamy dodatkowe informacje o użytkowniku. Co pozwala na jeszcze bardziej elastyczne podejście do pracy z tym elementem. Nowe informacje możliwe są do definicji od poprzedniej wersji, a obecnie można ich używać w innych miejscach.

Konfiguracja przejścia w toku prac w SOLIDWORKS PDM 2023
Konfiguracja przejścia w toku prac

Dodawanie etykietki narzędzia do elementów sterujących karty danych

Etykiety to przydatna rzecz, jeśli chcesz przekazać dodatkowe informacje, ale nie masz miejsca na ich wyświetlanie lub istotne są one na etapie nauki systemu, bądź wdrażania nowego pracownika. Czasem użyteczne są każdemu, kto w natłoku informacyjnego szumu zapomni do czego dany element służy. Do takiej komunikacji z użytkownikiem służą etykiety. Z wszelkich formularzy internetowych znane są jako „podpowiedzi”. W narzędziach administracyjnych skonfigurujesz nagłówek i treść.

Okno edytora kart
Okno edytora kart

Użytkownik po najechaniu kursorem na tak zaprogramowaną etykietę dostanie informację w postaci „chmurki”.

Etykieta w podglądzie karty pliku w SOLIDWORKS PDM 2023
Etykieta w podglądzie karty pliku

Automatyczne logowanie do narzędzia administracyjnego

Pracując z narzędziami administracyjnymi SOLIDWORKS PDM po każdym uruchomieniu stacji roboczej musisz się zalogować. Teraz wersja 2023 daje możliwość automatycznego logowania na podstawie raz wprowadzonych informacji na danej stacji roboczej. Funkcjonalność jest bardzo przydatna, jeśli Twoje środowisko jest dynamiczne, a Ty wprowadzasz wiele zmian do systemu. Postępowanie jest analogiczne jak w przypadku automatycznego logowania do przechowalni PDM. Jednak w tym przypadku zawsze musisz podać dane logowania.

Automatyczne logowanie do przechowalni
Automatyczne logowanie do przechowalni

Udoskonalenia działania narzędzia do aktualizacji wersji pliku

Aktualizacja SOLIDWORKS PDM 2023 umożliwia sprawniejsze uaktualnianie plików w przechowalni.

W przypadku aktualizacji plików zestawu i wybrania opcji „Zastąp” i „Najnowsza wersja” na stronie ustawień wersji, oprogramowanie pomija uaktualnianie i przesyłanie plików referencyjnych, które nie są najnowszymi plikami w wersji kompilacji zestawu. Poprawia to wydajność procesu uaktualniania.

Tworzenie logów operacji pobierania plików

Opcja dla dociekliwych. SOLIDWORKS PDM od wersji 2023 może gromadzić informacje jakie pliki zostały pobrane przez poszczególnych użytkowników na ich stacje robocze. Takie dane mogą posłużyć na przykład do namierzenia ich wycieku lub monitorowania pracy współpracowników.

Informacje o działaniach danego pliku w SOLIDWORKS PDM 2023
Informacje o działaniach danego pliku

Obsługa elementów sterujących opartych na przeglądarce Microsoft Edge WebView2

Karty danych powszechnie używane w SOLIWORKS PDM korzystały z technologii opartych o przeglądarkę Internet Explorer. Technologie te nie są rozwijane, dlatego zostały zastąpione nowymi, które są bezpieczniejsze, wydajniejsze i opierają się o WebView2. Podczas instalacji oprogramowania, jeśli na stacji nie będzie tego elementu, system poprosi Cię o jego instalację, przed rozpoczęciem pracy SOLIDWORKS PDM.

Okno instalacji przeglądarki Microsoft Edge Webview2
Okno instalacji przeglądarki Microsoft Edge Webview2

Wyświetlanie grup dla uprawnień dziedziczonych

Podczas konfiguracji uprawnień użytkownika, nie zawsze mamy świadomość do jakiej grupy należy. Wersja SOLIDWORKS PDM 2023 pozwala sprawdzić z jakiej grupy lub grup użytkowników dany pracownik dziedziczy uprawnienia. Mała rzecz, a cieszy.

Okno uprawnień administracyjnych użytkownika
Okno uprawnień administracyjnych użytkownika

Szablony powiadomień w SOLIDWORKS PDM 2023

Konfiguracja szablonu powiadomień
Konfiguracja szablonu powiadomień

Do tej pory powiadomienia, które były wysyłane przez SOLIDWORKS PDM do użytkowników miały na sztywno ustalone formę w instalacji systemu. Wersja 2023 pozwala na skonfigurowanie treści powiadomienia w bardzo elastyczny sposób przy pomocy formatowania HTML. Umożliwia to dostosowanie szaty graficznej oraz treści takiego komunikatu według upodobań albo standardów firmowych.

Udoskonalenia wydajności SOLIDWORKS PDM 2023

Program SOLIDWORKS PDM 2023 działa znacznie szybciej w warunkach dużych opóźnień komunikacji z serwerami programu SOLIDWORKS PDM. Stopień wydajności może zależeć od czynników takich jak wielkość opóźnienia, wielkość zbiorów danych czy wykonywanych operacji.

Przy wysokich opóźnieniach łączności z serwerem bazy danych, szybciej wykonywane są następujące operacje:

  • Ewidencjonowanie
  • Ewidencjonowanie z automatycznym przejściem
  • Cofanie wyewidencjonowania
  • Interaktywne operacje w menu, menu podręcznych, oknach dialogowych odniesień, kartach Eksploratora plików SOLIDWORKS PDM itp.

Przy wysokich opóźnieniach łączności z serwerem archiwum, sprawniej wykonywane są następujące operacje:

  • Dodawanie plików
  • Zmiana stanu przy modyfikowaniu plików
  • Pobieranie plików
  • Pobieranie najnowszej wersji plików

Inne udoskonalenia programu SOLIDWORKS PDM 2023

Pozostałe udoskonalenia SOLIDWORKS PDM 2023 stawiają na zwiększenie bezpieczeństwa poprzez szyfrowanie całego ruchu pomiędzy stacją roboczą, a serwerem. Jest to praca, której nie widać, ale z punktu bezpieczeństwa jest bardzo istotna. Co więcej, nowa wersja wspiera Windows 11. Co pozwala na stabilne uruchomienie systemu na najnowszych rozwiązaniach operacyjnych od Microsoft.

Zmiany i udoskonalenia wprowadzone w SOLIDWORKS PDM 2023 można podzielić na te, które pozwalają na jeszcze lepszą konfigurację systemu oraz te, które są widoczne dla użytkownika. Połączone w jedną całość pozwalają pracować jeszcze szybciej i wydajniej, wnosząc bardzo duży wkład w poprawę Twojej pracy i rozwój Twojej firmy.

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu SOLIDWORKS PDM