SOLIDWORKS CAD 3D 2023 – Interfejs użytkownika

W każdej kolejnej wersji SOLIDWORKS znajdziemy wiele nowych funkcji. Niektóre z nich są przełomowe, inne są udoskonaleniami już istniejących. Jednak wszystkie zapewniają jeszcze szybszy i wygodniejszy proces projektowania produktów. Z pewnością każdy użytkownik znajdzie coś dla siebie. W tym artykule znajdziesz informacje na temat najważniejszych zmian wprowadzonych w SOLIDWORKS CAD 2023 w obszarze instalacji oraz interfejsu użytkownika.

Zarządzanie licencjami

Użytkownicy CAD mogą łatwiej i szybciej dodawać numery seryjne produktów SOLIDWORKS. Poprzez Kreator aktywacji produktu dostępny w SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager Server można dodawać, usuwać i aktywować licencje produktów. Jest to duże usprawnienie, ponieważ we wcześniejszych wersjach wszystkimi licencjami można było zarządzać tylko i wyłącznie z poziomu menadżera instalacji.

Użytkownicy CAD mogą łatwiej i szybciej dodawać numery seryjne produktów SOLIDWORKS. Poprzez Kreator aktywacji produktu dostępny w SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager Server można dodawać, usuwać i aktywować licencje produktów. Jest to duże usprawnienie, ponieważ we wcześniejszych wersjach wszystkimi licencjami można było zarządzać tylko i wyłącznie z poziomu menadżera instalacji.

Okno kreatora aktywacji SOLIDWORKS CAD 2023
Okno kreatora aktywacji SOLIDWORKS
Aktywacja produktów SOLIDWORKS CAD 2023
Aktywacja produktów SOLIDWORKS

Możliwe jest również przyspieszenie działania serwera licencji SolidNetWork License Manager jeżeli podczas pracy zdalnej produkty SOLIDWORKS uruchamiają się zbyt wolno. Jednym z czynników wpływających na szybkość otwierania się aplikacji SOLIDWORKS są zapytania serwera. Użytkownik jest teraz w stanie zablokować zapytania z serwera z poziomu SolidNetWork License Manager, dzięki opcji Korzystaj tylko z pożyczonych licencji w celu szybszego uruchamiania. Użytkownik będzie korzystał tylko z wypożyczonych licencji, co przełoży się pozytywnie na prędkość działania aplikacji.

Opcje systemu w SOLIDWORKS CAD 2023

  • Kolory

Możliwość zmiany koloru komórek w tabelach BOM w module rysunku. Użytkownik może teraz również określić kolor linii rozstrzelenia.

  • Wydajność

W  obszarze wydajności poprawiono optymalizację procesów ładowania komponentów w pełnej pamięci po otwarciu złożenia. Użytkownik może decydować o tym, czy dany komponent ma być ładowany w trybie odciążanym, czy w pełnej pamięci. Dodatkowo zmieniono nazwę opcji z Automatycznie ładuj odciążone komponenty na Załaduj odciążony komponent.

  • Eksport

W SOLIDWORKS 2023 istnieje możliwość eksportowania złożenia, którego komponenty zapisywane są jako oddzielne pliki STEP. Jest to szczególnie zalecane w przypadku dużych złożeń. W celu jeszcze większej kontroli nad wydajnością użytkownik może decydować, czy chce eksportować wyglądy komponentów podczas zapisu. W przypadku, kiedy chce przeprowadzić proces szybciej, może odznaczyć opcję i pominąć eksportowanie wyglądów zwiększając w ten sposób wydajność SOLIDWORKS.

Właściwości dokumentu

  • Adnotacje

Dostęp do wszystkich symboli położenia i kształtu oraz możliwość ograniczenia listy wyboru poprzez wskazanie odpowiedniej normy.

  • DimXpert

Poprawa płynności pracy poprzez funkcję automatycznego łączenia pomocniczych linii wymiaru z modelem, dzięki funkcji Podłącz pomocnicze linie wymiaru do modelu.

  • Rysunki

W sekcji opisywania szczegółów istnieje teraz opcja umożliwiająca przeglądanie przejrzystych komponentów w ULU/ULW, co pozwala na wyświetlanie krawędzi komponentów znajdujących się za tymi elementami.

  • Konfiguracje

Określenie domyślnego numeru katalogowego BOM, dzięki opcji Nazwa dokumentu lub Nazwa konfiguracji.

Szkicowanie elipsy

W obszarze CAD również dodano pewne modyfikacje. Podczas szkicowania elipsy można zastosować linie konstrukcyjne w miejsce „małej” i „dużej” osi. Wystarczy w oknie PropertyManager w obszarze Opcje wybrać Dodaj linie konstrukcyjne. Wspomaga to dalsze procesy projektowe SOLIDWORKS. Linie konstrukcyjne pozwalają na tworzenie odniesień między operacjami (jeśli to konieczne), czy odpowiednie położenie komponentów w złożeniu.

Rysunek elipsy w SOLIDWORKS CAD 2023
Rysunek elipsy

Poprawiono również wydajność przy manipulowaniu widokami. Opcja systemu Poziom szczegółowości pozwala przyspieszyć działanie programu w trakcie wykonywania operacji na widokach. Dzięki temu usprawnieniu działanie polecenia Powiększ/Pomniejsz, Przesuń i Obróć jest dużo szybsze w jakości roboczej ULU/ULW oraz w trybach przedstawienia krawędziowego modeli.

Zmiany w komentarzach w SOLIDWORKS CAD 2023

Sekcja edycji komentarzy
Sekcja edycji komentarzy

Kolejnym ulepszeniem w interfejsie użytkownika jest sekcja komentarzy. Tekst w nich zawarty można formatować np. można dodać różne kolory tła, pogrubić oraz podkreślić tekst lub zastosować kursywę. Można również wybrać opcję Pokaż na początku, jeżeli chcemy, aby komentarze pojawiały się bezpośrednio po ponownym otwarciu pliku.

Za pomocą menu Wyświetl istnieje możliwość wybrania konkretnego typu komentarzy do wyświetlania.

Menu Wyświetl w SOLIDWORKS CAD 2023
Menu Wyświetl
Edycja komentarzy z poziomu FeatureManager
Edycja komentarzy z poziomu FeatureManager

Dodawanie i edytowanie komentarzy jest teraz dostępne z poziomu drzewa operacji FeatureManager.

Jeżeli operacja posiada komentarz, obok ikony w drzewie FeatureManager wyświetlana jest specjalna ikona. Pojawia się wtedy etykieta, której nazwa jest zgodna z nazwą koloru tła komentarzy.

Ikony obok operacji w kolorze odpowiadającym tłom komentarzy
Dane poglądowe komentarza
Dane poglądowe komentarza

Jeżeli pełny komentarz zawiera obraz, na etykiecie wyświetlany jest tekst <image>.

Automatyczna korekta nazw plików

W celu zapewnienia zgodności z platformą 3DEXPERIENCE nowe dokumenty SOLIDWORKS nie mogą być zapisywane z nazwami zawierającymi spacje początkowe i końcowe. Użytkownik nie musi się jednak przejmować, jeżeli popełni błąd, ponieważ oprogramowanie usuwa je automatycznie podczas zapisu, dotyczy to również zamiany nazw plików.

Automatyczna korekta nazwy pliku
Automatyczna korekta nazwy pliku

Dodatek 3DEXPERIENCE Exchange

Wybór dodatku 3DEXPERIENCE Exchange
Wybór dodatku 3DEXPERIENCE Exchange

Interesującym elementem jest również dodatek 3DEXPERIENCE Exchange, który jest domyślnie instalowany wraz z oprogramowaniem SOLIDWORKS 2023 SP0. Dodatek 3DEXPERIENCE Exchange pozwala użytkownikom SOLIDWORKS bezpiecznie pracować z pakietem zawartości 3DEXPERIENCE, takim jak na przykład SOLIDWORKS Connected czy aplikacja Design with SOLIDWORKS. Po instalacji dodatku w okienku zadań pojawi się specjalna ikona.

Kreator ustawień

Powrót do ustawień fabrycznych został ułatwiony, dzięki modyfikacji Kreatora kopiowania ustawień. Jego nazwa została zmieniona na Kreator ustawień SOLIDWORKS. Interfejs został uproszczony i ulepszony, a oprócz dwóch podstawowym funkcji  tj. Zapisz i Przywróć ustawienia, dodano trzecią Resetuj ustawienia, która usuwa wszystkie modyfikacje wprowadzone przez użytkownika i przywraca oprogramowanie SOLIDWORKS do domyślnych ustawień fabrycznych.

Okno dialogowe Kreatora ustawień
Okno dialogowe Kreatora ustawień

Podsumowując wprowadzone zmiany w obszarze podstaw SOLIDWORKS CAD 2023, interfejsie użytkownika oraz instalacji, niewątpliwie wprowadzono wiele udogodnień. Użytkownik może mieć teraz większą kontrolę nad projektem, a równocześnie bardziej produktywnie wykorzystywać czas swojej pracy.

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu SOLIDWORKS CAD 2023