SOLIDWORKS Plastics 2023 w nowej odsłonie

SOLIDWORKS Plastics 2023

SOLIDWORKS Plastics jest dostępny w osobno sprzedawanych, niezależnych pakietach: Standard, Professional oraz Premium. Główne zmiany w aplikacji w wersji SOLIDWORKS Plastics 2023 koncentrują się wokół bazy materiałów oraz poprawy funkcjonalności raportów. Niewątpliwie, są one znaczące dla użytkownika w codziennej pracy.

Baza danych materiałów z tworzyw sztucznych – gatunki materiałów

Baza materiałów SOLIDWORKS Plastics 2023
Baza materiałów

Na podstawie najnowszych informacji od producentów materiałów aktualizowana jest baza danych materiałów tworzyw sztucznych. Najnowszy update dostarcza użytkownikom 14 nowych gatunków materiałów producenta EMS-GRIVORY. Zmodyfikowanych zostało 54 gatunki o najnowsze wartości właściwości materiałów, również producenta EMS-GRIVORY. Ponadto, usunięto przestarzałe gatunki z bazy danych.

Menedżer bazy danych materiałów z tworzyw sztucznych

Zostało wprowadzonych wiele ulepszeń interfejsu użytkownika menedżera bazy danych materiałów z tworzyw sztucznych. Co mocno wpłynęło na poprawę jego użyteczności, dlatego według mnie jest to godne uwagi. Większość z nich dotyczy usprawnień wyświetlania:

 • Kolor ramki oraz linii siatki został zmieniony z żółtej na szarą, co znacznie poprawia czytelność właściwości materiału
 • Usunięte zostały wykresy takie jak: Współczynnik Poissona, Współczynnik rozszerzalności cieplnej, a także Moduł sprężystości
 • Pasek tytułowy już nie wyświetla rodziny polimerów materiału oraz nazwy producenta, jednak te dane znajdują się w oddzielnych polach właściwości materiału.
Interfejs Menedżera bazy materiałów
Interfejs Menedżera bazy materiałów
Właściwości materiałów SOLIDWORKS Plastics 2023
Właściwości materiałów

Zostały wprowadzone ulepszenia dot. właściwości materiałów:

Dokładne informacje dotyczące właściwości włókien oraz wypełniaczy dla kompozytów wzmacnianych przechowywane są w bazie danych. Jednak w SOLIDWORKS Plastics 2023 możesz je również przeglądać w części właściwości wypełniaczy.

Informacje na temat gęstości materiału w fazie stałej oraz ciekłej znajdują się, oczywiście w bazie danych. Od wersji 2023 możesz je przeglądać także w części Gęstość.

Gęstość - baza danych materiałów
Gęstość – baza danych materiałów

Baza danych gromadzi informacje dotyczące następujących właściwości materiału termoutwardzalnego, jeśli są one dostępne u producentów:

 • Dane PVT dla stanów utwardzonych i nieutwardzonych
 • Ciepło reakcji i stałe czasu indukcji
 • Konwersja wyrzutowa i konwersja początkowa

Aby uwzględnić te dodatkowe właściwości materiału solver udoskonalono, w celu poprawy dokładności symulacji wypełnienia, dopakowania i paczenia. Usprawniono także klasyfikacje pola materiałów Źródło danych oraz Informacje.

KlasyfikacjaOpis
Nazwa producentaNazwa producenta, który uzupełnił dane
materiałowe specyficzne dla gatunku.
Nazwa producenta; Ogólne dane PVTDane dotyczące ciśnienia, objętości i
temperatury (PVT) są ogólne, a pozostałe dane są specyficzne dla gatunku i dostarczane przez producenta materiału.
Nazwa producenta; *do wycofaniaProducent materiału planuje wycofanie
określonego gatunku materiału.
SIMPOEDane materiałowe pochodzą ze starszego
źródła i nie są aktualizowane.
SIMPOE; Ogólne dane PVTDane materiałowe pochodzą ze starszego
źródła i zostały zaktualizowane ze stałej
gęstości do ogólnych danych PVT w celu
poprawy dokładności symulacji wypełniania,
dopakowania i paczenia.

Podsumowanie i raport w SOLIDWORKS Plastics 2023

Aktualizacja SOLIDWORKS Plastics 2023 pozwala na uzyskanie niezależnego dostępu do funkcji Podsumowanie oraz Raport w menedżerze Plastics Manager. Powstało także kilka ulepszeń dotyczących funkcji Podsumowanie oraz Raport.

 • W menedżerze PlasticsManager dostęp do funkcji Podsumowanie uzyskasz klikając prawym przyciskiem myszy Wyniki, wybierając Podsumowanie.
 • W menedżerze PlasticsManager dostęp do funkcji Raport poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy Wyniki, wybierając Raport.

Usprawnienia funkcji Podsumowanie obejmują sprawniejszy dostęp do kluczowych wyników oraz ulepszoną organizację treści dzieląc go na trzy sekcje w przypadku karty Model:

 • Charakterystyka badania – uwzględnia listę funkcji takich jak: nazwa badania, proces wtrysku, liczba jednostek wtryskowych, procedura analizy siatki i sekwencja symulacji
 • Ustawienia jednostki wtryskowej – podaje listę funkcji dla każdej jednostki wtryskowej, na przykład: Materiał oraz temperatury: topnienia polimeru, Ustawienia jednostki wtryskowej formy, przejścia szklistego i opuszczenia przez wypraskę gniazda
 • Cechy fizyczne – ukazuje listę objętości, masy i ogólnych wymiarów modelu

Uwzględnienie masy części z tworzywa sztucznego znajduje się na końcu dopakowania na karcie Dopakowanie.

Podsumowanie - SOLIDWORKS Plastics 2023
Podsumowanie – SOLIDWORKS Plastics 2023
Raport SOLIDWORKS Plastics 2023
Raport

Ulepszenia funkcji Raport obejmują:

Zaktualizowane szablony raportów Microsoft Word. Wzory raportów Klasyczny oraz Lekki z poprzednich wersji zostały zastąpione pojedynczym szablonem, który ma bardziej nowoczesny wygląd i styl.

Dostępne są nowe formaty do zapisywania raportu. Oprócz programu Microsoft Word można zapisać raport jako dokument Microsoft PowerPoint lub HTML. Opcja domyślna Wszystkie (HTML, MS Word, MS PowerPoint) zapisuje raport we wszystkich trzech formatach.

Podsumowując, SOLIDWORKS Plastics jest wyspecjalizowanym narzędziem w zakresie analiz procesu powstawania elementów z tworzyw sztucznych w procesie wtrysku. Wbudowane narzędzia pozwalają na interpretację samej geometrii detalu, jeszcze na etapie przygotowania projektu. Jak również samego procesu wtrysku tworzywa do formy oraz etapu docisku i stygnięcia. Dodatkowo, aplikacja pozwala uniknąć błędów na różnych etapach przygotowania detalu na produkcję, co przekłada się na oszczędności nawet w setkach tysięcy złotych.

Dowiedz się więcej na temat SOLIDWORKS Plastics 2023