eDrawings 2023 – szereg nowych usprawnień

Program eDrawings 2023 pozwala na dzielenie się plikami 2D i 3D pomiędzy różnymi środowiskami CAD, a także przesyłanie ich użytkownikom w prosty i intuicyjny sposób. Zapewnia możliwość przeglądania oraz drukowania natywnych plików rysunków, części i złożeń SOLIDWORKS zawierające dane produkcyjne PMI, ale również DXF i DWG. Dzięki niemu użytkownik jest w stanie dokładnie przejrzeć i przeanalizować pliki CAD 3D bez posiadania innego oprogramowania, również w wersji mobilnej.

Wersja eDrawings 2023 zawiera szereg usprawnień i modyfikacji, które sprawiają, że praca w nim stała się jeszcze bardziej efektywna, a także komfortowa.

Grafika w złożenia

Grafika w złożeniach otwieranych w programie eDrawings 2023 została ulepszona, więc teraz przypomina bardziej tą, która widzimy bezpośrednio w programie SOLIDWORKS.

Co więcej, jeżeli złożenie w eDrawings zawiera zapisane stany wyświetlania, w oknie Konfiguracja wyświetlona będzie opcja Stany wyświetlania (połączone).

Nowa grafika w złożeniach eDrawings 2023
Nowa grafika w złożeniach

Okno konfiguracji w eDrawings 2023

Pojedyncze okno konfiguracji
Pojedyncze okno konfiguracji

Kolejną drobną zmianą jest wprowadzenie okna konfiguracji także dla takich pojedynczych części lub złożeń, które zawierają tylko jedną konfigurację – Default.

Obsługa konfiguracji na urządzeniach mobilnych

W przypadku wersji mobilnych eDrawings iOS™ i eDrawings for Android™ dodano możliwość określenia konfiguracji części i złożeń. Wcześniej nie były one dostępne w przenośnych odpowiednikach oprogramowania.

Aby umożliwić wyświetlanie listy konfiguracji, należy najpierw w oprogramowaniu SOLIDWORKS w wersji stacjonarnej na komputerze, wybrać dla danej konfiguracji opcję Dodaj znaczniki danych wyświetlania. Jest to bezpośrednio związane z generowaniem list wyświetlania dla danej części lub złożenia.

Obsługa konfiguracji na urządzeniach mobilnych eDrawings
Obsługa konfiguracji na urządzeniach mobilnych

Stany wyświetlania w eDrawings 2023

W eDrawings 2023 podczas publikowania danych złożenia z poziomu programu SOLIDWORKS, jako złożenie eDrawings, pokazywanie stanów wyświetlania jest przechowywane w plikach złożenia programu. Dzięki temu ważne dane i informacje, potrzebne do komunikacji pomiędzy programami nie zostaną utracone. Następnie w trakcie publikowania należy wybrać odpowiednie konfiguracje do zapisu.

Stany wyświetlania w konfiguracjach  w eDrawings 2023
Stany wyświetlania w konfiguracjach

Z poziomu samego programu eDrawings, opcja do połączenia stanów wyświetlania z konfiguracjami została usunięta. Są więc one połączone lub odłączone w oparciu o ustawienia wybrane w programie SOLIDWORKS podczas publikowania. Gdy stany wyświetlania są połączone z konfiguracją, publikowane są tylko stany wyświetlania skojarzone z wybranymi konfiguracjami. Tekstury nie są obsługiwane w danych stanu wyświetlania.

Style wyświetlania

Do podstawowych stylów wyświetlania modeli i złożeń dodano dwa nowe, znane z programu SOLIDWORKS. Teraz mamy do wyboru tryby, takie jak: Cieniowany z krawędziami, Cieniowany, Ukryte linie usunięte (widok wcześniej nosił nazwę Przedstawienia krawędziowego), Ukryte linie widoczne oraz Przedstawienie krawędziowe.

Ukryte linie usunięte
Ukryte linie usunięte
Ukryte linie widoczne
Ukryte linie widoczne
Przedstawienie krawędziowe
Przedstawienie krawędziowe

Obsługiwane wersje typów plików

W wersji eDrawings 2023 została zaktualizowana lista obsługiwanych plików do aktualnych z najnowszymi wersjami oprogramowania CAD 3D, a mianowicie:

FormatWersja
ACIS (.sat, .sab)Do 2020
Autodesk®Inventor® (.ipt., .iam)Do 2022
CATIA V4 (.MODEL, .SESSION, .DLV, .EXP)Do 4.2.5
CATIA V5 (.CATDrawing, .CATPart, .CATProduct, .CATShape, .CGR)Do V5_6R2021
CATIA V6 / 3DEXPERIENCE (.3DXML)Do V5-6 R2019 (R29)
Creo – Pro/Engineer (.ASM, .NEU, .PRT, .XAS, .XPR)Od Pro/Engineer 19.0 do Creo 8.0
IGES (.igs, .iges)5,1, 5,2, 5,3
JT (.jt)Do v10.5
NX (Unigraphics) (.prt)Od V11 do v18, od NX do NX12, od serii X1847 do serii NX1980
Parasolid (.x_b, .x_t, .xmt, .xmt_txt)Do 33,1
Solid Edge (.asm, .par, .pwd, .psm)V19-20, ST-ST10, 2021
STEP (.stp, .step, .stpz)AP 203 E1/E2, AP 214, AP 242
Wavefront OBJ (.obj)Jakakolwiek

Korzystanie ze zlokalizowanych wersji eDrawings Web HTML

Funkcjonalność dostępna w wersji Professional. Przydatna funkcja umożliwiająca udostępnianie plików użytkownikowi, który mówi innym językiem niż wybrany przez nas.

Podczas zapisywania pliku jako eDrawings Web HTML, należy otworzyć plik .html. Potem można wybrać język, w którym interfejs użytkownika będzie wyświetlany. Sam plik zachowuje swój język ojczysty.

Aby użyć tej opcji, należy podczas zapisywania pliku Zapisz jako typ wybrać w oknie dialogowym eDrawings Web HTML Files (*.html). Następnie, po dwukrotnym kliknięciu w zapisany plik w eDrawings Web HTML wybrać potrzebny nam język.

Korzystanie z zlokalizowanych wersji eDrawings 2023 Web HTML
Korzystanie z zlokalizowanych wersji Web HTML

Korzystanie z pomiarów ułamkowych

Nową przydatną funkcjonalnością w wersji 2023 jest dodanie możliwości wyświetlania pomiarów jako ułamki za pomocą narzędzia „Pomiar”. Dotyczy to sytuacji, w której posługujemy się angielskim systemem metrycznym do mierzenia modeli w eDrawings.

Korzystanie z pomiarów ułamkowych
Korzystanie z pomiarów ułamkowych

Aby skorzystać z pomiarów ułamkowych, należy w okienku pomiarowym w obszarze Jednostki wybrać odpowiednie ustawienia. Potem w opcji Długość wybrać Cale lub Stopy i cale. Następnie kliknąć opcję Wyświetl w ułamkach. Później w polu Mianownik wprowadzić maksymalną liczbę cyfr mianownika ułamka. Opcjonalnie można wybrać Zaokrąglij do najbliższego ułamka, aby zaokrąglić do następnego najwyższego ułamka, jeśli pomiar nie zawiera wartości ułamkowej dla mianownika.

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu eDrawings 2023